1. Home
  2. >
  3. Pharmacology
  4. >

Classification of drugs -antifungal-agents

Drugs for systemic use

Antimetabolites

Flucytosine

Polyene antibiotics

Amphotericin B

Imidazole antifungals

Ketoconazole

Triazole antifungals

Posaconazole

Voriconazole

Fluconazole

Itraconazole

Echinocandins

Capsofungin

Micafungin

Anidulafungin

Drugs for topical use

Polyene antibiotics

Nystatin

Azole antifungals

Clotrimazole

Econazole

Miconazole

Ketoconazole

Oxiconazole

Sertaconazole

Sulconazole

Terconazole

Tioconazole

Squalene epodixase inhibitors

Terbinafine

Naftifine

Butenafine

Microtubule inhibitors

Griseofulvin

Others

Ciclopirox

Tolnaftate