1. Home
  2. >
  3. Pharmacology
  4. >

Classification of drugs -antibacterials

Folic acid synthesis inhibitors

Sulfonamides

Sulfamethoxazole

Sulfadiazine

Sulfisoxazole

Sulfalene

Sulfacetamide

Silver sulfadiazine

Sulfasalazine

Dihydrofolate reductase inhibitors

Trimethoprim

Cell wall synthesis inhibitors

Penicillins

Amoxicillin

Ampicillin

Dicloxacillin

Carbenicillin

Nafcillin

Oxacillin

Penicillin G

Penicillin V

Piperacillin

Ticarcillin

Cephalosporins

Cefaclor

Cefadroxil

Cefazolin

Cefdinir

Cefepime

Cefixime

Cefotaxime

Cefotetan

Cefoxitin

Cefprozil

Ceftazidime

Ceftibuten

Ceftizoxime

Ceftaroline

Ceftriaxone

Cefuroxime

Cephalexin

Carbapenems

Doripenem

Ertapenem

Imipenem

Cilastatin

Meropenem

Monobactams

Aztreonam

beta lactamase inhibitors

Clavulanic acid

Sulbactam

Tazobatam

Glycopeptides

Vancomycin

Lipopeptides

Daptomycin

Lipoglycopeptides

Telavancin

Others

Bacitracin

Polymixin B

Protein synthesis inhibitors

Tetracyclines

Tetracycline

Demeclocycline

Doxycycline

Minocycline

Tigecycline

Aminoglycosides

Amikacin

Gentamicin

Neomycin

Streptomycin

Tobramycin

Aminophenols

Chloramphenicol

Macrolides

Erythromycin

Azithromycin

Clarithromycin

Ketolides

Telithromycin

Lincosamides

Clindamycin

Streptogramins

Quinupristin

Dalfopristin

Oxazolidinones

Linezolid

Others

Mafenide

Bacitracin

DNA gyrase inhibitors

I generation

Nalidixic acid

II generation

Ciprofloxacin

Norfloxacin

III generation

Ofloxacin

Levofloxacin

IV generation

Moxifloxacin

Miscellanous agents

Metronidazole